www.trendy.mk има случено договор со фирма за диструбуција на производите. Производите нарачани преку оваа интернет продавница ќе ви бидат испорачани преку компанијата за дистрибуција Globko Logistics Skopje”. За подетални информации можете да го посетите нивниот веб-сајт: www.gls.com.mk

Продуктите ќе ви бидат испорачани со испратница.

Продуктите ќе бидат доставени на адресата која ја имате наведено при регистрацијата во нашата online продавица. Истите ќе ви бидат испорачани за најмногу 3 дена.

o   За нарачки над 599 денари ви нудиме БЕСПЛАТНА ДОСТАВА ДО ВАШИОТ ДОМ во сите градови на Македонија.

o   За нарачки под 599 денари доставата до вашиот дома ја плаќате вие и чини 130 денари. При процесот на комплетирање на нарачката автоматски ќе ви се активира услугата за достава со цена од 130 денари за достава до вашиот дом во сите градови на Македнија. Оваа сума ќе биде додадена на крајната сума која што ќе треба да ја платите.

Достава надвор од Македонија не е достапна.

Доколку лицето кое ги дистрибуира пратките најпрво ќе ве контактира на дадениот телефон за контакт при нарачување на производите. Доколку не сте на дадената адреса во тој момент, може да ја промените адресата при тој телефонски повик.

За сите прашања околу Политиката на испорака на електронската продавница www.trendy.mk контактирате не преку контакт страната на www.trendy.mk, или на контакт телефон: 078/241-554